วันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

รับเดินเอกสารแรงงานต่างด้าว

รับเดินเอกสารแรงงานต่างด้าว - พิสูจน์สัญชาติ - Passport - Visa - นำเข้าแรงงาน (MOU) ให้คำปรึกษาด้านแรงงานต่างด้าวพม่า, กัมพูชา, ลาว
สนใจ Click!!!
Office ตรงข้าม สำนักงานจัดหาแรงงานจังหวัดชลบุรีTel. : 080-0901828 (นุช), 087-4848194 (เป้)E-mail : Yaiyana_pa@hotmail.com

* ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคนต่างด้าว
คู่มือนายจ้าง/สถานประกอบการ ขั้นตอนการพิสูจน์สัญชาติแรงงานต่างด้าว พม่า ลาว และ กัมพูชา
การจ้างคนต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศอย่างถูกกฏหมายตามข้อตกลง (MOU)
แบบฟอร์มต่างๆ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น