วันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

การจ้างคนต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศอย่างถูกกฏหมายตามข้อตกลง (MOU)

การจ้างคนต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศอย่างถูกกฏหมายตามข้อตกลง (MOU)
กรมการจัดหางานให้บริการการใช้และนำเข้าแรงงานต่างด้าวมาทำงานในประเทศไทยอย่างถูกกฎหมาย ตามข้อตกลงระหว่างประเทศต่างๆกับประเทศไทย โดยทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการประสานงานด้านธุรกรรม ตามช่องทางทางการทูต แต่มิได้ทำหน้าที่ในการจัดหาคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้าง/สถานประกอบการไทย โดยตรง
นายจ้าง/สถานประกอบการรายใด มีความต้องการ จ้างคนต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศไทย อย่างถูกกฎหมาย จะต้องดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ ของกรมการจัดหางาน ดังนี้


อ้างอิง : http://wp.doe.go.th/practice

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น